“Ik wens dat de dood mij vindt, terwijl ik mijn kolen plant”

Roger Henri Marijnissen
Beeldende Kunsten
Roger Marijnissen

Naar aanleiding van zijn 90ste verjaardag zocht ik de bekende kunsthistoricus Roger Henri Marijnissen op in het Museum voor Schone Kunsten te Gent. Hij beschikt in dit museum immers nog altijd over een bureel, waarin sinds 2010 ook zijn archief en documentatie werden ondergebracht. Op een buitengewoon heldere en ludieke manier vertelt Marijnissen over zijn levensloop, zijn bewondering voor de kunst van de oude meesters en zijn onvermoeibare strijd tegen het onverantwoord omgaan met ons uniek en onvervangbaar kunstpatrimonium. Want zoals hij me te kennen gaf tijdens ons gesprek, bestaat er ook zoiets als ‘erudiet vandalisme’.

Jan Van den Brande

 

Roger Henri Marijnissen (1923) is doctor in de Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde. Dertig jaar lang was hij Departementshoofd Conservatie bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel. Hij wordt wereldwijd gewaardeerd als één van de grootste kenners van Bosch en Bruegel. Bovendien is hij ook een expert in vervalsingen en cultuurfilosoof. Marijnissen heeft talrijke publicaties onder zijn naam staan en is de auteur of coauteur van onder meer Bruegel. Het volledig œuvre (1988), Bosch. Het volledig oeuvre (1987,1999), Dialoog met het Geschonden Beeld (1995), Lof der mislukking (1997), ABCdaire J. Bosch (2001), The Masters’ and the Forgers’ Secrets. X-ray Authentication of Paintings. From Early Netherlandish till modern (2009), Museumverzamelingen sinds 1945 (2012). In 2013 zullen van Marijnissen nog de volgende bijdragen verschijnen: Tribute to Bosch in Congo – Omwegen van benadering en Ars brevis, vita brevis