Bach Academie Brugge 2013

Concertgebouw
Partner

Op 22 mei 1723 arriveerden in Leipzig vier wagens met huisraad en twee koetsen met de familie Bach, die zich vestigde in een vernieuwde woning in de Thomasschule. Bachs aanstelling als Thomascantor was op 22 april bevestigd na moeizame onderhandelingen binnen de stadsraad. Bach was immers niet de enige kandidaat voor de prestigieuze functie in een stad die na de vestiging van het lutherse geloof in 1539 een bolwerk was van het protestantisme. Binnen de stadsraad was er onenigheid omtrent het profiel van de kandidaat: sommigen waren voorstander van een pedagogisch onderlegde persoon, een echte ‘Kantor’, die in de eerste plaats onderwijs moest verstrekken, anderen gaven de voorkeur aan een kandidaat met een stevige basis als componist, een ‘Kapellmeister’. 

Ignace Bossuyt

 

Bach Academie Brugge 2013
25/01-27/01/13

25 januari 2013
COLLEGIUM VOCALE GENT
Schein. Israelis Brünnlein

25 januari 2013
PAOLO PANDOLFO & MARKUS HÜNNIGER
Bach. Sonates & Suite

26 januari 2013
BACH ACADEMIE BRUGGE 2013
Bach. Sonates & Suite

26 januari 2013
BL!NDMAN [SAX]
32 FOOT / Sweelinck-Bach

26 januari 2013
TON KOOPMAN
Bachs bronnen

26 januari 2013
COLLEGIUM VOCALE GENT
Bach. Vioolconcerti

26 januari 2013
PIERRE-LAURENT AIMARD
Bach & Kurtág

26 januari 2013
PABLO VALETTI & CÉLINE FRISCH
Bach. Vioolsonates

27 januari 2013
TON KOOPMAN
Bachs bronnen

27 januari 2013
LES PASSIONS DE L'ÂME
5 x Johann

27 januari 2013
PATRICK BEUCKELS, STÉPHANIE PAULET, CLAIRE & MAUDE GRATTON
Bach & Stockhausen

27 januari 2013
COLLEGIUM VOCALE GENT
Bach: Cantates

 

Wie wil kan een aansluitende cursus volgen, georganiseerd door Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds: Het Thomascantoraat. J.S. Bach en zijn voorgangers. Op de zaterdagen 12 en 19 januari 2013 (van 10-12u30 en van 14u00 tot 16u00) in het Concertgebouw.

www.davidsfonds.be/uvt
www.concertgebouw.be