En toen gebeurde het

Slavoj Žižek filosofeert over de gebeurtenis
Literatuur
Slavoj Žižek

In zijn laatste boek “Event” ontwikkelt Slavoj Žižek een filosofie waarin hij opnieuw recht wil doen aan de gebeurtenis. Hiermee wil de auteur vooral een antwoord geven op de dominante ideologie, die als een onzichtbare barrière steeds weer lijkt te voorkomen dat er een wérkelijke gebeurtenis kan plaatsvinden.

Jan Van den Brande

Slavoj Žižek (1949) is een van de grootste levende filosofen van dit moment. Bij Uitgeverij Boom verschenen eerder onder andere Welkom in de woestijn van de werkelijkheid (2005), Geweld (2009) en Het jaar van het gevaarlijke dromen (2013).

 

 

Recent verschenen er in het Nederlands twee verdienstelijke studies over het werk van Žižek. Het betreft Žek (2012, uitgeverij Boom) van Marc De Kesel en Tussen blinde fascinatie en vrijheid. Het mensbeeld van Slavoj Zižek (2015, uitegevrij Vantilt) van Frank Van de Veire. Bij het schrijven van dit artikel heeft Jan Van den Brande van deze boeken dankbaar gebruik gemaakt.

Jan Van den Brande is filosoof, doceert aan de VUB en werkt bij deMens.nu.