Het spel van de Moderne kunst

Willem Elias
Literatuur

In de herfst van vorig jaar verscheen, in de populaire reeks De Essentie, het boekje Moderne kunst van professor en cultuurfilosoof Willem Elias van de Vrije Universiteit Brussel. Elias laat de moderne kunst niet zoals gewoonlijk aanvangen met het impressionisme, maar met het realisme, dat een reactie was op de romantiek. Vandaar dat Gustave Courbet (1819-1877) wordt beschouwd als de vader van de moderne kunst en de oorsprong hiervan wordt gesitueerd in het jaar 1855. Dit is immers precies het jaar waarin, samen met de publicatie van een Realistisch Manifest, zijn werk op de wereldtentoonstelling in Parijs wordt getoond. Maar in tegenstelling tot wat we doorgaans kunnen verwachten van een inleiding tot de moderne kunst, is het de auteur minder te doen om een chronologisch overzicht van modernistische kunststromingen, dan wel om het blootleggen van de esthetische principes die achter moderne kunst schuilgaan. Want hoewel moderne kunst bijna 160 jaar bestaat, blijft de verwarring en is het niet voor iedereen duidelijk wat men hier onder moet verstaan.

Jan Van den Brande

 

Willem Elias, Moderne kunst, De Essentie, uitgeverij Luster, 71 blz., ISBN 9789460581045, € 7,95.