Wat de liefde zegt

Ad Verbrugge
Literatuur

Eeuwen lang was de liefde een centraal thema in de Europese wijsbegeerte. Plato wijdde er een dialoog aan, Aristoteles dacht na over het verschil tussen eros en vriendschap, Augustinus over de liefde Gods. Pascal had het over de kwaliteiten van de beminde en Nietzsche over de liefde voor het leven. Maar in de twintigste eeuw hadden filosofen aanzienlijk meer aandacht voor macht en vervreemding. Zijn we ondertussen niet het filosofische spoor bijster geraakt? Dat vraagt Ad Verbrugge zich af in zijn Staat van Verwarring

Alexander Roose

Ad Verbrugge, Staat van Verwarring. Het offer van Liefde, 2013, Boom, 240 blz., ISBN 97894610507013, € 23,50