“Er zijn manieren van denken waar we ons nog niet bewust van zijn”

Filosofie en strips
Literatuur
Skippy, 1930, The Crisis (Percu Crosby) © McClaure N.S.

Met Descartes’ droom verschijnt in het Nederlands taalgebied voor het eerst een essay dat vanuit verscheidene invalshoeken de verbanden tussen strip en filosofie onderzoekt. Het boek werd geschreven door filosofe, journaliste en vertaalster Margreet van Muijlwijk en ingeleid door wetenschapsfilosoof Jean Paul Van Bendegem. Maar het is vooral bedoeld als een hommage aan de filosoof Hubert Dethier, die reeds in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw het medium strip tot onderwerp van wijsgerige bezinning maakte. 

Jan Van den Brande

Margreet Van Muijlwijk, Descartes’ droom, ASP-VUBPress, Brussel, 2013, ISBN 9789057183294, € 24,95

Jan Van den Brande is filosoof, doceert aan de VUB en werkt bij deMens.nu.