STAALKAART­MOET­BLIJVEN

Staalkaart wil – vanaf najaar 2016 en in 2017-2021 – sterk groeien door

1/ de gedrukte verspreiding van het blad aanzienlijk te verhogen

2/ een attractief en levendig digitaal aanbod te ontwikkelen en te onderhouden, dat

  • met een nieuw interactief online magazine onze inhoud geografisch breder en qua absolute aantallen veel ruimer ontsluit
  • met een blogsite, deels à la het verdwenen Cobra.be, bijdraagt aan cultuurspreiding

Om dit stapsgewijs aan te kunnen, werken we in eerste instantie aan naamsbekendheid. Voor een goed gemonitord product als Staalkaart leidt ruimere naamsbekendheid automatisch tot:

 

    grotere verspreiding    +    hogere appreciatie    +    meer relevantie    +    betere levensvatbaarheid

 

Met als positieve effecten:

  • Het valideert beter de geleverde inspanningen: meer lezers kunnen genieten van hetzelfde gepresteerde werk en kunnen kennismaken met het culturele aanbod. In de eerste plaats bereiken we dus meer lezers in cultuur.

 

  • Ook de actoren in cultuur, onze partners en adverteerders, zijn gebaat bij een bredere verspreiding, waardoor hun communicatie meer effect sorteert. Als facilitator daarvan genereren we meer commerciële inkomsten.
  • Tot slot is een breder bereik ook voor de Vlaamse Gemeenschap interessant, omdat zo elke in Staalkaart geïnvesteerde euro meer mensen bereikt en dus naast culturele ook meer economische return biedt.

        

Hoe willen we dit bereiken?

1. Samenwerking met partners met gelijklopende belangen

 

Lieven de Laet, hoofdredacteur en algemeen coördinator van Staalkaart, en Roger de Laet, secretaris van Staalkaart, hadden in de zomer en herfst van 2015 gesprekken met mogelijke Nederlands-Vlaamse partners, waarbij we vertrokken vanuit de volgende vraagstellingen:

  • Wat zijn onze missies, doelstellingen en ambities?
  • Welke belangen kunnen we samen beter dienen dan elk afzonderlijk?

 

Een gedeeld belang kan o.a. zijn: de culturele samenwerking bevorderen tussen Vlaanderen en Nederland & vice versa.

De organisaties die willen meestappen in een samenwerking, zetten elk autonoom hun eigen werking verder; er zijn geen fusiedoelstellingen. Wel initiëren ze de nodige acties om vanaf september 2016 of uiterlijk januari 2017 uitwerking te geven aan concrete gezamenlijke projecten.

 

CONCREET

Het is duidelijk dat de missies, en ook eventuele manco’s, van de partners en Staalkaart op elkaar moeten aansluiten, opdat we ons voluit natuurlijke partners zouden kunnennoemen. Ook de andere stakeholders – de lezers van Staalkaart, de bezoekers van (bijvoorbeeld) evenementen van de partners, de verschillende adverteerders, de Vlaamse Overheid – kunnen enkel wel varen bij een gedecideerde samenwerking.

Het (eventuele) manco van naamsbekendheid en aankondiging van het culturele aanbod van mogelijke partners kan sterk verbeterd worden door samenwerking met Staalkaart. Langs de andere kant opent de naam en de mediakracht van de partners ook poorten voor ons blad, qua verspreiding in Nederland en Vlaanderen. Last but not least heeft dat positieve effecten op de kostendekking.

Staalkaart blijft in alle mogelijke constellaties behouden als cultuurblad, als sterk merk dat groeit met elke editie. Nieuwe partners krijgen alvast de gebruikelijke ruimte bij de reeds bestaande partners in het magazine.

In de onafhankelijke redactie van het blad evenwel – dat meer dan 80 % van een editie omvat – wordt in een beperkt aantal artikels aandacht besteed aan belangrijke evenementen van deze partners. Belangrijk is dat Staalkaart volledig vrij blijft te bepalen welke onderwerpen aan bod komen, welke auteur er wordt aangezocht om het artikel te verzorgen én dat deze auteur tot slot geheel vrij is in de behandeling van zijn onderwerp.

De redactie van Staalkaart blijft dus volledig autonoom. Het betreft ook slechts énkele onderwerpen voor artikels, en we pikken net die onderwerpen uit de programmatie die het best aansluiten bij de overige artikels in ons blad, geheel ook in de redactionele lijn, streng bewaakt door de redactieraad. Alle partners worden ook meegenomen in de communicatie: logowise, in de nieuwsbrieven, op de website, in de digitale edities, etcetera.

Qua Nederland en Vlaanderen: het is duidelijk dat veel van onze cultuuruitingen sterk gelieerd zijn. Onze muziekensembles steken naar hartenlust de grenzen over, onze belangrijkste Vlaamse captains in culture industry werken vaak in Nederland of andersom (slechts bij wijze van illustratie: Jan Raes, als intendant van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam, en Johan Simons, als artistiek leider van NTGent), en als we zeggen dat onze literatuur makkelijk over en weer gaat, dat sommige Vlaamse auteurs bijzonder geliefd zijn in Nederland en we hier bij de vleet Nederlandse schrijvers verslinden, dan trappen we een open deur in. We zijn nu eenmaal 1 taal- en cultuurgebied. Maar de cultuurrelatie met Nederland mag misschien, zoals enkele decennia geleden – vóór de komst van commerciële televisiezenders in Vlaanderen – beduidend meer het geval was, terug meer preferentieel worden, genre “wij zijn uw naaste vriend” (en dit vanwege de beide kanten).

De Lage Landen als taal- en cultuurgemeenschap herkenbaarder maken in Europa: Staalkaart kan hier zeker toe bijdragen, het past ook in onze missie. Ontegensprekelijk past dit ook in de strategie van de Vlaamse Gemeenschap, die maar wat graag een betere imagoprofilering in het buitenland wil. Het zou een idee kunnen zijn, om bij een sterkere ondersteuning van Staalkaart door de overheid, onze artikels en blogstukken te vertalen naar bijvoorbeeld het Engels, en deze te verspreiden op bv. websites van de overheid als www.artsflanders.be, om zo de Vlaamse cultuur internationaal beter in de verf te zetten.

We denken dat dit een geschikt momentum is. Staalkaart voelt er dan ook voor, om in zijn berichtgeving net iets meer dan al het geval is te focussen op Vlaamse én Nederlandse musici, artiesten, kunstenaars, theatermakers, choreografen, schrijvers en dies meer. Dat is niet afwijkend van wat we tot nu toe brachten, we kunnen hier wél nog meer een zwaartepunt van maken. Het is evenwel niet onze bedoeling de „internationale“ inhoud in Staalkaart volledig af te bouwen.

Via de (Nederlandse) partners kunnen we ook makkelijker in Nederland gedistribueerd worden en afzet vinden. Dit verhoogt meteen het bereik van alle inspanningen – Nederland heeft met 17 miljoen inwoners 3 maal meer ‚publiek’ dan Vlaanderen – wat zonder twijfel een positieve weerslag heeft op de exposure van de behandelde onderwerpen, de communicatie van de partners, van de adverteerders en tot slot de missie van de Vlaamse Overheid. Elke in het project gestoken euro genereert aldus een pak meer culturele én economische return.

                                                                                                                                                                                

2. Een gedecideerde uitrol van attractieve, interactieve digitale initiatieven, inclusief een unieke cultuurblog

                                                 
Al is Staalkaart al 3 jaar lang sterk qua digitaal aanbod van zijn publicaties en die van zijn partners, … mensen evolueren, technologieën worden krachtiger, inzichten groeien,… en we zijn tot het besluit gekomen dat onze digital presence véél beter kan en moet. En dat dit een serieuze meerwaarde kan inhouden voor onze partners. We zien hiervoor 3 duidelijke speerpunten:

  • 1. Onze website moet een attractieve, gebruiksvriendelijke, volledig toegankelijke kiosk van interactieve digitale culturele actualiteit én verdieping worden, een echte hub; onder de koepel Staalkaart natuurlijk, maar graag méér van de partners en van andere actoren in het culturele veld. Vanzelfsprekend toegankelijk vanop alle soorten schermen, óók mobiel. De technologie daarvoor bestaat, is betaalbaar en hanteerbaar; we hopen dit na de zomer te kunnen aanpakken.

 

  • 2. Dit voorjaar lanceren we een nieuw gratis maandelijks on line magazine, waarmee we voor onze lezers én culturele partners korter op de bal kunnen spelen; drie maand tussen twee gedrukte edities is lang, zowel voor de aanbodskant als voor de cultuurgebruiker. Graag begrip voor de eerste editie, de boreling is er pas en nog niet mooi gepresenteerd voor het kraambezoek. Registreer u via de STAALKAART BLIJFT actieknop, en zie hem opgroeien, u zal niet ontgoocheld worden.
  • 3. Dit najaar hopen we ook de eerste stappen te zetten naar een allesomvattende cultuurblog, die zonder twijfel hét aantrekkingspunt van de nieuwe Staalkaart site zal worden. Naar analogie met het geprezen Cobra.be – dat als bekend verdwijnt, net zoals de in het wereldje gekende blogsites Kwadratuur.be (klassieke muziek) en De Papieren Man (literatuur) niet lang geleden verdwenen – kunnen we samen met enkele van onze andere uitgelezen auteurs een heuse cultuurblog opzetten, die over alle vormen van cultuuruiting kan berichten. De formule bestaat hierin dat we de bekendste en belangrijkste (ex-)cultuurbloggers – waarvan de meerderheid reeds voor de papieren versie van Staalkaart artikels schrijft – samenbrengen; zij zijn bereid om een stuk van hun energie te wijden aan deze blog, waarop ook onze partners berichten (onder hun naam) kunnen posten. We denken dat dit met beperkte middelen een maximalisatie kan geven van de door iedereen geleverde inspanningen, en een goudmijn zal zijn voor de cultureel geïnteresseerde lezer.

 


 

We ambiëren door de som van deze initiatieven snel uit te groeien tot:

            een breed cultureel imagoblad, voor Vlaanderen en Nederland
            6x per jaar in gedrukte vorm verspreid op minstens 5.000 exemplaren
            mét een attractief digitaal aanbod, waaronder de Staalkaart-cultuurblog en een online magazine

 


De plannen die we onder 1) en 2) ontvouwden werken ons inziens krachtig imagoversterkend,
zowel voor de Vlaamse en Nederlandse cultuur als voor elk van de eraan deelnemende partijen.


 

VZW Staalkaart kan dit ambitieuze groeipad echter slechts bewandelen in samenwerking en met de hulp van

1/  haar huidige én nieuwe structurele partners; hiervoor zorgen we zelf wel.

2/  een voldoende hoge dotatie van de Vlaamse Overheid; en net deze wordt ons in de voorliggende pre-adviezen ontzegd; zelfs onze huidige werkingssubsidie wordt ons hiermee ontnomen …..

 
Ziet u wel wat in onze plannen en ambities, en bent u het niet eens met het negatieve pre-advies dat we mochten incasseren, steun ons dan middels het registratieformulier dat u op deze STAALKAART MOET BLIJVEN pagina aantreft. Onze partners, ons publiek en wij zullen u dankbaar zijn.

 

Steun Staalkaart extra!

Like onze Facebookpagina
en
deel deze Facebookpagina.

 

Retweet onze tweets