STAALKAART­MOET­BLIJVEN

2009-2012 Ontstaan op eigen kracht

Het cultuurblad Staalkaart startte in september 2009, met de publicatie van Staalkaart # 1 op 10.000 promotie-exemplaren, en bestaat vandaag meer dan 6 jaar. Er verschenen tot eind 2014 vijf edities per seizoen of jaar. Sinds begin 2015 verschijnen er, om de 3 maanden, vier edities per seizoen.

Het tijdschrift ontstond min of meer uit de as van het ter ziele gegane Muziek & Woord, het huisblad van Radio 3 en later Klara (VRT), dat 35 jaar lang bloeide onder leiding van hoofdredactrice Leen Boereboom. De stichters van Staalkaart, Roger en Lieven de Laet, waren binnen de ‘uitgeverij-voor-derden’ Decom o.a. 10 jaar lang verantwoordelijk voor de begeleiding van de productie en de marketing van Muziek & Woord.

Roger de Laet was van 1986 tot eind 2012 de CEO en partner van deze uitgeverij, en Lieven de Laet van 1999 tot 2009 bladmanager, hoofd- en eindredacteur en fotograaf voor verschillende uitgaven in opdracht. Lieven was o.a. verantwoordelijk voor de lezersmarketing en de opvolging van de productie van Muziek & Woord, bladmanager van de imagoglossy Flanders / La Flandre (de voorloper van Flanders Today, in opdracht van het Vlaams Ministerie Buitenlands Beleid), hoofdredacteur van het blad Ozmuze (in opdracht van de verzamelde academies voor Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunsten), en coördinator van catalogi voor Vlaanderen Vakantieland (Toerisme Vlaanderen).

Het nieuwe Staalkaart was van bij de start in 2009 een strikt persoonlijk initiatief, niet verbonden aan Decom of Klara/VRT, dat eind 2008 Muziek & Woord niet langer wenste uit te geven. Het werd de eerste 3,5 jaren, van midden 2009 tot eind 2012, volledig privé gefinancierd en gerealiseerd.

Gedurende deze tijd bestond Staalkaart voor een groot deel dankzij goodwill: enerzijds van uitgever SóL (Roger de Laet), die op vele vlakken een professionele en kostenloze omkadering bood en ook het opstartverlies absorbeerde, en anderzijds van de hoofd-, en eindredacteur en bladmanager Lieven de Laet, die als onbezoldigd vrijwilliger zijn taken vervulde. Slechts door hun beider inspanningen kreeg het project net genoeg zuurstof om te kunnen starten. Sterke geloofsbrieven voor een risicovol project als dit, en een getuigenis van de vaste wil om het ook verder te ontwikkelen en te optimaliseren.

Van bij de start richtte Staalkaart haar Redactieraad op. In deze raad zetelen onze belangrijkste auteurs en is elke discipline vertegenwoordigd. Deze raad komt een 2 tot 3 x per jaar samen en evalueert in grote en kleinere lijnen de (werking van) de redactie in de voorbije edities, laat haar licht schijnen op de werking buiten de redactie om, en formuleert op zowel redactioneel, praktisch-organisatorisch als strategisch vlak voorstellen naar de toekomst.

De raad groeide ondertussen organisch uit tot de volgende leden: Benno Barnard (literatuur), Leen Boereboom (literatuur en klassieke muziek), Eric Bracke (20ste- en 21ste-eeuwse beeldende kunst), Mark Cloostermans (literatuur en theater), Laurent De Maertelaer (literatuur), Matthias Depoorter (oude beeldende kunst), Karen Embrechts (theater en dans), Stefan Grondelaers (oude muziek), Dirk Leyman (literatuur), Sofie Messeman (literatuur), Eric Min (19de- en 20ste-eeuwste beeldende kunst), Véronique Rubens (klassieke muziek) en Rudy Tambuyser (klassiek en hedendaags klassiek).

 

2012 Oprichting van de vzw

In november 2012, na de SÓL-jaren, richtten we de vzw Staalkaart op, met een voorzitter, een Raad van Bestuur (RvB) en een Adviesraad (= de Algemene Vergadering).

Leen Boereboom – decennialang hoofdredactrice van Muziek & Woord en voorzitter van de vzw van november 2012 tot april 2014 – werkt heden nog steeds free lance als hoofdadviseur voor Staalkaart en zit van bij de start van de vzw eind 2012 in de Raad van Bestuur van de vzw Staalkaart, net als Roger de Laet, secretaris, en Lieven de Laet, artistiek en productioneel verantwoordelijke.

De Adviesraad ontstond eveneens in november 2012 en denkt tijdens vergaderingen mee rond de grote strategische lijnen van het medium: de ontwikkeling van het publieksbereik, algemene raadgeving rond de exploitatie van de verschillende media, ontwikkeling van afgeleiden of nieuwe media, en de grote lijnen wat betreft de inhoud en de vorm.

In de Adviesraad zetelen op heden: Benno Barnard (schrijver); Leen Boereboom (ex-hoofdredactrice Muziek&Woord); Peter de Caluwe (De Munt); Mark Cloostermans (literatuurcriticus De Standaard); Bart Demuyt (AMUZ en Alamire Leuven); Stefan Grondelaers (muziekcriticus); Bettina Leysen; Hendrik Storme (KlaraFestival); Rudy Tambuyser (muziekcriticus); Leen Van Dijck (Letterenhuis) en Kurt Van Eeghem (presentator Klara).

 

2013 Complete make-over: nieuwe lay-out en website, én de eerste app-versies

De oprichting van de vzw, met Raad van Bestuur en Adviesraad, zette nieuwe bakens uit: we gingen over tot een vernieuwing van de Staalkaart-website begin 2013 en we startten ook, vanaf het eerste nummer in 2013 (Staalkaart # 18) met de app-versies van het blad. Deze werden beschikbaar voor zowel iPad, Android als desktop-gebruikers, en kon en kan men nog steeds doornemen via de Staalkaart-kiosk. Momenteel staan deze app-versies, van de edties # 18 tot en met # 28 (maart 2015), trouwens open, beschikbaar voor iedereen, dus neemt u zeker een kijkje: u tikt in de App Store of Google Play de zoekterm ‘Staalkaart’ in, vervolgens downloadt u kostenloos onze kiosk en kan u de edities vrij doorbladeren. Ook de edities van de collega-cultuurbladen, van wie wij ter promotie een of meerdere edities mee opnamen in de kiosk, vindt u terug in de kiosk van Staalkaart: o.a. de verjaardagseditie van rekto:verso, een editie van OKV, een nummer van Zuurvrij, van Kunsttijdschrift Vlaanderen, alsook enkele bijlagen van onze partners (NOB, BOZAR, Kunsthuis Vlaanderen…).    

 

2014 Nieuwe voorzitter RvB en eenmalig magazine Orpheus Instituut

Na een vrij lange zoektocht verbindt Willem Elias, professor, ex-decaan aan de VUB en bekend kunstcriticus, als voorzitter sinds april 2014 in zijn persoon zowel kunst, kritiek en filosofie, als een wijdvertakt netwerk in de cultuur en het maatschappelijk bestel. 

Eind 2014 werd Staalkaart gevraagd een eenmalig magazine te maken voor het Orpheus Instituut in Gent (www.orpheusinstituut.be), naar aanleiding van hun 10-jarig bestaan. Het instituut biedt een dynamische onderzoeksomgeving in de muziek, waarin doctorandi de processen van het ‘muziek maken’ artistiek onderzoeken.

2015

2015 was een moeilijk jaar voor Staalkaart. De hoofdredacteur en algemeen coördinator Lieven de Laet was een dik half jaar buiten strijd, het gevolg van onder meer een burn-out. Toch brachten we alle voorziene nummers uit, dankzij de hulp ook van Mark Cloostermans, literatuurrecensent bij De Standaard en blogger, die de realisatie van editie #30 (september-oktober 2015) voor zijn rekening nam.

De burn-out van Lieven legde wel pijnlijk bloot dat steunen op 1 enkele vaste medewerker veel gevaren inhoudt voor een continu publicatieritme. De verschillende taken (in de verschillende mediavormen van Staalkaart) wegen samen te zwaar. Wil Staalkaart verder uitbreiden en zijn werking optimaliseren, dan is er meer mankracht nodig.

 

2016

2016 wordt een overgangsjaar, waarin we een aantal initiatieven ontwikkelen die er tegen 2017 moeten staan en Staalkaart moeten versterken en breder uitdragen. Om welke intiatieven het gaat, leest u onder de rubriek TOEKOMST. Het mag duidelijk zijn, dat een dergelijke ontplooiing meer inzet van middelen vraagt, die echter alle betrokkenen bij het blad (id est: zowel de lezers, de adverteerders, de partners, de hele cultuursector als de deelnemende overheid) ten goede komt.

 

Steun Staalkaart extra!

Like onze Facebookpagina
en
deel deze Facebookpagina.

 

Retweet onze tweets